572
ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาประจำเดือนพฤศจิกายน ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาในบ่อของเกษตรกร จำนวน 10 ราย บ่อสาธารณะ 1 บ่อ และที่เหลือ 2 บ่อไม่ได้ทำการสุ่มชั่งเนื่องจาก น้ำมีปริมาณและขอบบ่อชันจึงไม่สะดวกไม่การทอดแห และทำการสุ่มชั่ง ผลในการสุ่มชั่งน้ำหนักปลา พบว่าบ่อของนางบุญเรือง พันธะไหลและนายบุญศรี ต้นโลห์ ปลามีขนาดใหญ่ขึ้นและพบกุ้งก้ามกรามอีกด้วย ทั้งนี้อาจารย์เพ็ญพรรณได้แนะนำให้เกษตรกร 2 ราย นี้ใช้อาหารสูตร นานามิ เพราะคุณภาพจะดีกว่าตรามงกุฎดาว และได้แนะนำวิธีการจับกุ้งโดยใช้มือ วิธีการคือให้คลานไปตามตลิ่งหรือขอบบ่อแล้วมือคว่ำค่อยๆคลำหา เกษตรกรได้ลองจับมือเปล่าดูแล้วยังจับตัวกุ้งไม่ได้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและความชำนาญในการจับกุ้งมือเปล่ามากขึ้น ... [04/11/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
124 people like this