470
โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมการทำอาหาร TMR สูตรกากหมาด+หญ้าเนเปีย ณ ตำบลทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR สูตรกากหมาด+หญ้าเนเปีย จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการผสมอาหาร และขั้นตอนการหมัก ณ บ้าน นายบุญมี มาหนองค้า บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น หลังจากอบรมเสร็จแล้ว เกษตรกรได้แยกย้ายกลับไปผสมอาหารที่ฟาร์มของตนเอง โดยทยอยผสมอาหารติดต่อกันจนวัตถุดิบที่จัดเตรียมไว้นั้นหมดลง ... [27/11/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
86 people like this