608
: โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ลงติดตามการฟักไข่ของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสอบถามการฟักไข่ไก่ประดู่หางดำ ดูความพร้อมของเกษตรกรจำนวน 5 ราย ซึ่งในเฟสที่ 2 จะนำตู้ฟักไข่จำนวน 5 เครื่อง ลงมายังจุดที่มีความพร้อมของแต่ละหมู่ ดังนี้ ตู้ที่ 1 สำนักงานปิดทองหลังพระฯ ตู้ที่ 2-4 เกษตรกร 4 ราย (อยู่ระหว่างการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม) - ทั้งนี้ อ.วุฒิไกรได้แนะนำวิธีเกี่ยวกับการฟักไข่ของแม่พันธุ์ประดู่หางดำ ดังนี้ กรณีที่แม่ไก่ประดู่หางดำไข่แล้วไม่ยอมกกไข่ หรือกกไข่ยังไม่เป็น สามารถนำไข่ไก่ประดู่หางดำไปให้ไก่บ้านช่วยในการฟักไข่ได้ หรือถ้าไม่มีไก่บ้านก็จับแม่ไก่ขังใส่สุ่มแยกทำรังวางรองให้แม่ไก่ไข่และกกไข่ - หลังจากลงพื้นที่เสร็จแล้วได้วางแผนการดำเนินงานต่อว่าจะลงทำวัคซีนนิวคลาสเซิลวันที่4-6 ธ.ค.60 พร้อมเก็บข้อมูลการฟักไข่ของเกษตรกรทั้งหมด 61 ราย จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานและได้ทำการวางแผนดำเนินงานในครั้งถัดไปกับทีมเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [02/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม ปุ๊
112 people like this