532
ยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมและติดตามเกษตรกรในโครงการ หลังจากได้มีการตรวจมาตรฐาน GAP รอบที่ ๑ ไปแล้ว โดยมีเกษตรกรที่รับตรวจ และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า ได้ผ่านการรับรองแล้ว ๑ ราย จากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกทั้งหมด ๑๘ ราย ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) ... [09/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
94 people like this