284
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการมองอีสานผ่าน NBT

ia

  • เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการมองอีสานผ่าน NBT เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ด้วย ... [12/01/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
53 people like this