500
ประชุมเกษตกรผู้เลี้ยงปลาที่ต้องการขายปลายกบ่อ ณ ต.ทุ่งโป่ง

ia

  • ข่าว : โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกร เรื่องการขุนปลาขาย ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 19 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขายปลาเชิงพาณิชย์และแจ้งข้อมูลให้กับทางเกษตรกรเกี่ยวกับข้อมูลหลังจากเลี้ยงปลาไปแล้ว 7 เดือน การประมาณการผลผลิตปลาที่อัตราการรอดตั้งแต่ 40 - 60 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงขนาดปลาและต้นทุนค่าอาหาร+พันธุ์ปลา เพื่อให้เกษตรกรนำข้อมูลเบื้องต้นนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะทำการขุนปลาขายเชิงพาณิชย์ต่อไป เกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ในการขายปลาเชิงพาณิชย์มีจำนวน 3 รายได้แก่ นายบุญศรี ต้นโลห์ นางบุญเรือง พันธะไหล และนายสวาทไกรยะวงศ์ โดยดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ได้พูดคุยถึงรายละเอียดตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นให้เกษตรกรได้ทราบข้อมูลของเกษตรกรทั้ง 3 ราย แล้วให้คำแนะนำดังนี้ บ่อของนางบุญเรือง พันธะไหล มีต้นทุนการผลิตที่กิโลกรัมละ36 บาท หากทยอยขายตามตลาดในท้องถิ่นน่าจะขายได้กำไรกว่า จับปลาขายทั้งบ่อ และไม่ต้องซื้ออาหารปลาเพิ่ม ให้ใช้อาหารที่ยังมีอยู่ให้หมดก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้แล้ว บ่อของนายสวาท ไกรยะวงศ์ ต้องทำการสุ่มชั่งน้ำหนักปลา และดูปริมาณจำนวนปลา จึงสามารถนำมาคิดคำนวณเบื้องต้น และสามารถประมาณได้ว่าจะทำการขายอย่างไรต่อไป ส่วนบ่อของนายบุญศรี ต้นโลห์ ( รอพูดคุยในวันสุ่มชั่งน้ำหนักปลา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 61) ... [19/02/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม /ปุ๊
98 people like this