651
ส่งมอบเครื่องหีบน้ำอ้อย และทดสอบรสชาติอ้อยคั้นน้ำของกลุ่มเกษตรกร ตำบลทุ่งโป่ง

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบเครื่องหีบน้ำอ้อย จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคั้นน้ำ พร้อมทั้งสาธิตการใช้เครื่องหีบน้ำอ้อย และประชุมหาข้อตกลงการจัดจำหน่ายน้ำอ้อยให้กับทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคั้นน้ำ ขณะทำการสาธิตการใช้เครื่องหีบน้ำอ้อย ได้นำอ้อยคั้นน้ำที่เกษตรกรปลูกจริงอายุ 9 เดือน นำมาทดสอบความหวาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง โดยน้ำอ้อยที่คั้นออกมามีความหวาน หอม สีน่ารับประทาน พึงพอใจต่อผู้บริโภค การจำหน่ายอ้อยคั้นน้ำ เบื้องต้นจะเน้นให้เกษตรกรขายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และจะมีการขยายตลาดตามความเหมาะสมของผลผลิตอ้อยคั้นน้ำต่อไป ... [28/02/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
126 people like this