692
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมในอนาคต

ia

  • บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จํากัด จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม และจัดการแข่งขัน การออกแบบนวัตกรรมในอนาคต เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยในการพัฒนาประเทศ โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 17 คน และนักศึกษาสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันในชื่อทีม Plant of the Future

    ซึ่งตลอดระยะเวลาการแข่งขันมีอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี, ดร.ชัชชัย คุณบัว, นายมานพ ลีใส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.ชานนท์ ลาภจิตร จากสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ให้คำปรึกษาตลอดโครงการ จากผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทีม Plant of the Future ได้ส่งผลงานนวัตกรรมในชื่อ OrgarHouse (ปลูกผักรักปลา) ที่ควบคุมระบบการผลิตผ่านแอปพลิเคชั่น ด้วยอุปกรณ์จาก บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งจากผลการแข่งขัน ทีม Plant of the Future จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Popular Vote รวมถึงได้ความรู้ ประสบการณ์ดีๆ จากทางบริษัท และผู้เข้าร่วมการแข่งขันมหาลัยอื่นๆ อีกทั้งได้รับโอกาสจากทางบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จํากัด ให้นำผลงาน OrgarHouse (ปลูกผักรักปลา) มานำเสนอร่วมกับผลงานของทางบริษัทในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 อีกครั้ง ... [29/03/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ดร.ชานนท์ ลาภจิตร / ดร.ชานนท์ ลาภจิตร
125 people like this