551
สรุปบทเรียนข้าวโพดก่ำหวาน ต.ทุ่งโป่ง

ia

 • ข่าว : เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสรุปการผลิตข้าวโพดก่ำหวาน รวมถึงให้เกษตรกรร่วมแบ่งปันวิธีการจัดการแปลงของตนแก่สมาชิกภายในกลุ่ม มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๒ ราย

  หลังการประชุมได้สรุปบทเรียน ซึ่งเป็นการให้เกษตรกรที่ปลูกได้ผลผลิตสูง ไปจนถึงเกษตรกรที่ปลูกได้ผลผลิตต่ำ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองที่ได้เรียนรู้จริงจากการปลูกข้าวโพดก่ำหวาน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในฤดูกาลถัดไป

  รองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ๔ สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ก่ำหวาน พันธุ์สำลีอีสาน เทียนลาย หวานดอกคูณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอบแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้มีความตั้งใจและใส่ใจในการปลูกข้าวโพดก่ำหวานในครั้งนี้ และยังเป็นการเผยแพร่สายพันธุ์ข้าวโพดของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกสู่ชุมชนภายนอกอีกด้วย ... [05/04/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2
 • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
92 people like this