619
ส่งมอบลูกไก่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเชิงพาณิชย์ ณ ตำบลทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบลูกไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 จำนวน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ จำนวน 2 ราย และไก่ซ่อมเสริมให้เกษตรกรอีก 15 ราย ดังนี้

    นายอินตา สุขโนนทอง และนายสะอาด อุชพันธุ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ ได้รับมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่อาหารไก่แรกเกิด-3สัปดาห์, อาหารไก่รุ่น, ชุดกกลูกไก่ ,วิตามิน ยาปฏิชีวนะ, ถาดอาหาร, โถน้ำ, สังเวียนไก่(ใช้กกลูกไก่) และเครื่องชั่งสปริงขนาด 7 กิโลกรัม จากนั้นลงพื้นที่เพื่อนำลูกไก่ลงสู่คอกกก และให้คำแนะนำ วิธีการสังเกตพฤติกรรมของลูกไก่ และเทคนิคการเลี้ยงไก่ให้อยู่รอด ส่วนเกษตรกร 15 ราย รับมอบไก่รายละ 10 ตัวเป็นตัวผู้ 4 ตัว ตัวเมีย 6 ตัว และอาหาร 10 กิโลกรัม ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1)ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [06/04/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม/ปุ๊
134 people like this