440
ส่งมอบกุ้งก้ามกรามและปล่อยกุ้งลงสู่บ่ออนุบาล ณ ตำบลทุ่งโป่ง

ia

 • เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ กิจกรรมการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้กับบ่อสาธารณะหมู่1และหมู่5

  หลังจากส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามกับผู้นำชุมชนแล้วนั้น ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว พร้อมด้วย นายเสถียร จันทาฟ้าเหลื่อม (กำนัน หมู่1 บ้านโนนสะอาด) นายเกษมศักดิ์ หนองผือ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่5 บ้านหนองผือ)และชาวบ้าน ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกรามส่งสู่บ่ออนุบาลทั้ง 2 บ่อ และดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ได้ให้คำแนะนำว่า ควรหาที่อยู่อาศัยให้กุ้งหลบซ่อน เช่น ก้านมะพร้าว ล้อยางรถ กิ่งไม้ไผ่ เป็นต้น

  ทั้งนี้ทางผู้นำชุมชนมีความยินดีที่มีโครงการเข้ามาส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพราะชาวบ้านจะได้มีกุ้งที่เลี้ยงเองตามธรรมชาติกินในชุมชน จากการสอบถามชาวบ้านแล้ว รู้สึกดีใจที่มีโครงการนี้ ทำให้เวลาที่ชาวบ้านลงจับปลาในฤดูกาลเปิดบ่อ นอกจากจะได้ปลากลับบ้านไปกินแล้วยังมีกุ้งก้ามกรามให้ได้กินอีกด้วย ... [06/07/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
77 people like this