690
ส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้เกษตรกรต้นแบบ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ia

 • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้กับเกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ณ บ้านนายอินตา สุขโนนทอง และติดตามการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรต้นแบบ 3 ราย ได้แก่ นายอินตา สุขโนทอง, นายนิพนธ์ ไชยเวช และนายสะอาด อุชพันธุ์

  พบว่าไก่มีการเจริญเติบโตดีมาก สุขภาพแข็งแรง เกษตรกรได้มีการแยกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ สำหรับทำการผสมพันธุ์ด้วย ซึ่งประมาณต้นเดือนตุลาคม 2561 จะเริ่มนำพ่อพันธุ์เข้าผสม ซึ่งพ่อพันธุ์ที่จะนำมาผสมจะเป็นชุดที่ส่งมอบให้เกษตรกรในปี 2560 เนื่องจากพ่อพันธุ์ชุดแรกได้ทำการผสมพันธุ์และมีความพร้อมในการผลิตแล้ว จึงมีการจะนำเอาพ่อพันธุ์ชุดแรกมาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ในชุดที่ 2 หากพ่อพันธุ์ชุดที่2 มีความพร้อมจะผสมก็จะนำเข้าผสมในครั้งถัดไป

  ทั้งนี้การส่งมอบตู้ฟักไข่ จะทำการส่งมอบให้เกษตรกรครบทั้ง 3 ราย ซึ่งก่อนส่งมอบจะมีการตรวจความพร้อมในการรับตู้ฟักไข่ เช่น สถานที่หรือโรงเก็บตู้ฟักไข่ เป็นต้น ... [31/08/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2
 • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม/ปุ๊
83 people like this