141
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ระยะสั้นกับคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 – 24 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [12/09/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
15 people like this