204
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมเชิงรุกการรับมือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างเต็มตัว

ia

  • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงรุกการรับมือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างเต็มตัว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการให้บริการด้านต่างๆ จากสายสนับสนุนของสาขาวิชาฯ เช่น การให้บริการด้านงานสารบรรณ งานบริการการศึกษา จุดติดต่อสอบถาม One Stop Service การให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ หมวดดินและปุ๋ย และการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการฝ่ายต่างๆ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน ณ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ... [03/10/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
25 people like this