210
ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55และถ่ายทำวิดิโอชุดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ อยู่ 3 ราย ได้แก่ นายอินตา สุขโนนทอง นายนิพนต์ ไชยะเวช และนายสอาด อุชพันธ์ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลการฟักไข่ต่อวัน จำนวนไข่ที่เข้าฟักต่อครั้ง และจำนวนลูกไก่ที่ฟักออกเป็นต้น

    หลังจากได้สอบถามข้อมูลเกษตรกรทั้ง 3 ราย พบว่าจำนวนไข่ที่ฟักออกยังไม่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ลงติดตาม ทางหัวหน้าโครงการจึงให้คำแนะนำว่าควรเพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์ โดยนำพ่อพันธุ์ชุดใหม่เข้าผสมและสังเกตพฤติกรรมการฟักของแม่ไก่หากเกษตรกรแยกออกจากฝูงเพื่อสังเกตพฤติกรรมแล้วถ้ามาไก่ยังไม่ให้ไข่ก็จับขายเลย จะได้ไม่ส่งผลต่อต้นทุนค่าอาหารและการจัดการ ... [15/12/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม/ปุ๊
17 people like this