6688
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าเยี่ยม คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศ.นพ.วีระชัย โค้วสุวรรณ เข้าเยี่ยมขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอแสดงความยินดีกับคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำผลงานด้านการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้อย่างยอดเยี่ยม ... [14/05/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
617 people like this