7728
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมด้านสถิติชั้นสูงให้นักวิชาการ สปป ลาว

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญจาก Dr.John Schiller, Honorary Senior Fellow, Faculty of Science, School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland, Australia เพิ่อเป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการทดลองให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักวิชาการด้านปศุสัตว์และประมงทั่วประเทศลาวจำนวน 22 คน ณ NAFRI Livestock Research Center, Vientiane Province, Lao PDR ในช่วงวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก CRAWFORD FUND of AUSTRALIA ... [18/05/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
793 people like this