6458
คณบดีร่วมงานอุปสมบทอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอุปสมบท ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ ณ วัดโพธิ์ทอง อ.โพนพิสัย จ.สกลนคร เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ... [21/04/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
622 people like this