6995
คณะเกษตรฯ มข.พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เน้นวิชาการและระเบียบวินัยที่ดี

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดี กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี แนะนำผู้บริหารของคณะฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆของคณะฯที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ ชูอาชีพหลากหลายแก่ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนและสวัสดิการของนักศึกษาใหม่ ในคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เน้นระเบียบวินัย แนะนำการใช้ชีวิตของนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา และทุนการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจต่อผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับความรู้สึกของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่บางท่านได้แสดงความคิดเห็น ที่ลูกได้เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมแล้วเป็นความชอบ เป็นความมุ่งมั่นเป็นการตัดสินใจเลือกของลูกเองทั้งนั้น พ่อแม่ก็เพียงยอมรับการตัดสินใจด้วยความยินดี และให้การสนับสนุน โดย นางพิสมัย อินทระวิเศษ จากจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ที่จริงแล้วแม่อยากให้เรียนอยู่ในสถานศึกษาใกล้บ้าน แต่เมื่อลูกสาวต้องการมาเรียนทีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แม่ก็ไม่ขัดใจ ซึ่งตัวเขาเองมีความใฝ่ฝันและตั้งใจมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้ว โดยที่พ่อแม่เองก็ไม่มีฐานะทางการเงิน แต่ลูกสาวก็บอกว่าจะพยายามหาขอทุนการศึกษา พออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็เริ่มกู้ยืมทุน กยศ.(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) เพื่อที่จะได้เรียนต่อ ก็ดีใจที่ลูกเรียนเกษตรเพราะพ่อแม่ก็เป็นเกษตรกรทำนาอยู่แล้ว ในด้านการเรียนนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเอง พ่อแม่ก็จะคอยสนับสนุน คอยผลักดันให้ลูกประสบความสำเร็จสมกับความตั้งใจของเขา ขณะที่ นางอารีย์ ไพรงาม จากจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของลูกสาวเองตั้งแต่ข฿นชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 พ่อแม่ก็ไม่ขัดใจเพราะคิดว่า หากเขาเรียนในสิ่งที่ใจเขารักก็คงเรียนไปได้ดีกว่า ตอนแรกก็วิตกอยู่ว่าเรียนเกษตรแล้วจะไปทำงานอะไร แต่เมื่อได้ฟังคณบดีพูดแนะนำแล้ว ก็มีความมั่นใจว่าเรียนจบจากคณะเกษตรแล้วไม่ตกงาน เพราะมีงานหลายสาขารออยู่มากมายที่ให้ทำได้ ไม่ห่วงแล้ว ขอเพียงให้เรียนเก่งๆและจบตามเวลาเท่านั้น ส่วน นายสมพล การรักษ์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของลูกชายที่จะเลือกเรียนเกษตรหลัก รองลงไปก็เป็นทางกฎหมาย แต่ก็พูดง่ายๆว่าชอบอะไรก็ให้เรียนตามที่เขาชอบ ไม่มีการบังคับ ซึ่งหลังจากได้ฟังคณบดีพูดแนะนำแล้ว ยิ่งตรงใจเพราะที่บ้านก็ทำฟาร์มเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เป็นอาชีพอยู่แล้ว เลยแนะนำลูกให้เลือกเรียนทางด้านสัตวศาสตร์ จะได้ช่วยพ่อได้ด้วย ซึ่งตามความรู้สึกส่วนตัวแล้ว คิดว่า เกษตรเป็นอาชีพที่น่าทำเพราะหากไม่รับราชการแล้วก็ประกอบอาชีพส่วนตัวก็น่าจะดี เพราะคนส่วนใหญ่ในระดับประเทศก็ต้องอาศัยการเกษตรอยู่แล้ว และ เรืออากาศตรี กิตติคม สิงห์มณี จากจังหวัดเลย กล่าวว่า พ่อเป็นทหารอากาศ แม่เป็นพยาบาล มีอาชีพเป็นข้าราชการทั้งคู่ เมื่อลูกเลือกเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่นก็ตามใจ ตามที่เขาชอบและเลือกที่จะเรียน ซึ่งเกษตร ก็มีหลายสาขาให้เลือกเรียนตามความสามารถของเขา โดยที่ลูกมีพื้นฐานความชอบเกษตรมาจากที่ได้เห็นคุณตาคุณยายไปทำไร่ทำสวน ทำให้ลูกชอบอาชีพการเกษตร ก็ไม่ได้มีความขัดใจแต่อย่างใด และในฐานะความเป็นพ่อก็อยากฝากถึงลูกและนักศึกษาใหม่ทั่วไปด้วยว่า ตอนนี้อาชีพเราคือนักศึกษา เราต้องทำอาชีพของเราให้ดีที่สุดก่อน อนาคตข้างหน้าค่อยว่ากันเมื่อเราเรียนจบแล้ว ตอนนี้พ่อแม่ต้องการให้ลูกสำเร็จการศึกษา นำใบปริญญาบัตรไปให้พ่อแม่ได้ชื่นชมเท่านั้น ... [31/05/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
743 people like this