6615
คณะเกษตรศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ University of Ryukyus, Japan

ia

  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Kazuhito Sakai จาก University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เจรจาหาความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์อีกด้วย ... [04/06/2013]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
563 people like this