7154
รศ.กมล เลิศรัตน์ และ รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก GMS

ia

  • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเขิญจาก Mekong Institute มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรยายเรื่อง "Importance of Sustainable Agriculture Development in the GMS Countries: Opportunities and Challenges towards AEC 2015" และ "Modern Livestock Farming Systems in Thailand" เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ณ สถาบันลุ่มน้ำโขง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษารวม 34 คน จาก 4 มหาวิทยาลัยใน 4 ประเทศ ได้แก่ Battambang University (Cambodia), Souphanouvong University (Lao PDR), University of Veterinary Science (Myanmar), and Hue University of Agriculture and Forestry (Vietnam). การศึกษาดูงานในประเทศไทยเป็นเวลา 27 วัน โดยสถาบันลุ่มน้ำโขงเป็นผู้ดำเนินการ 6 วัน และที่เหลือเป็นการดูงานตามบริษัทเอกชนในประเทศไทยได้แก่ Betagro, SF Khon Kaen, Mitr Phol และ Swift company ... [05/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
625 people like this