7482
ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน

ia

  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดแสดงนิทรรศการหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 หรือ I-SAN Book Fair 2013 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556 โดยมีนางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน เป็นผู้ดูแลบู๊ทจัดนิทรรศการ ... [18/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
766 people like this