7604
งานวิจัยไหมอีรี่ มข. ร่วมแถลงข่าวงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖”

ia

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ(คอมช.) จัดการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” (Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-18.00 น. โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานแถลงข่าวดังกล่าวขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นตเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแถลงข่าวดังกล่าว นำโดย รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่องานวิจัยในหัวข้อ “ไหมอีรี่: ทางเลือกเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและการค้า” ซึ่งมีแนวคิดและวิจัยไหมอีรี่ทั้งในระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การค้นหาพืชอาหารชนิดใหม่ๆของไหมอีรี่ การประดิษฐ์เครื่องผลิตเส้นไหมนวัตกรรม การทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทั้งในระดับหัตถอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมโรงงาน อาหารปลอดภัยและอาหารแปรรูป เครื่องสำอาง การใช้น้ำต้นกาวไหมควบคุมแมลงศัตรูพืชและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคคน ตลอดจนการใช้มูลไหมอีรี่เป็นปุ๋ยและควบคุมโรคพืช จึงเป็นการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรชนิดที่ไม่มีเศษเหลือทิ้ง (zero waste) นอกจากนั้นยังนำเสนอผลงานล่าสุดด้านการปรับปรุงพันธุ์ไหมอีรี่ “ทนร้อน-จัมโบ้” เพื่อตอบรับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน การจัดแถลงข่าวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดแสดงที่เน้นเป็นงานวิจัยใกล้ตัว เข้าใจง่าย จับต้องได้ ปรับใช้ได้ตรงกับวัตถุดิบในชุมชน ใช้พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน การแถลงข่าวนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศ.นพ.สิทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และสื่อมวลชนหลายแขนง อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อมวลชนอื่นๆ โดยงานวิจัยไหมอีรี่ จะจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว ... [16/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
963 people like this