5444
นักศึกษาจาก Southwest University (SWU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 Assoc. Prof. Jian Zhang, Assoc. Prof. Dr. Su Shengqi และDr. Na Ri Su ได้นำนักศึกษาจำนวน 8 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน โดยอาจารย์มีกำหนดการศึกษาดูงาน 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2556 ส่วนนักศึกษามีกำหนดการสึกษาดูงาน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม -7 สิงหาคม 2556 โดยนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับการเกษตรของไทย ทั้งด้านพืชไร่ สัตวศาสตร์ และประมง อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคายและชลบุรี โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชาวไทยคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดี ... [19/08/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
789 people like this