6120
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรสัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556

ia

  • ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรสัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในทุกสื่อ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงการเรียนการสอนด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์เกษตร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปว่าเรียนเกษตรแล้วได้อะไร สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างและนำรายได้มาสู่ครอบครัวได้อย่างไรและเพื่อเพิ่มจำนวนผู้สนใจเรียนเกษตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร.ร.สารคามพิทยาคม ร.ร.สตรีชัยภูมิ ร.ร.บัวใหญ่ ร.ร.ยโสธรพิทยาคม ... [30/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
720 people like this