12398
งานวิจัย “ ไหมอีรี่ มข. “ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 56 ได้รับรางวัล Bronze award

ia

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ขึ้น เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความสนใจและได้รับรางวัล Bronze award จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 หลังจาก มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 56 Thailand Research Expo 2013 ครั้งที่ 8 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดย ฯพณฯ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยบูธมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ไหมอีรี่ทางเลือกในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและการค้า” ผลงานของ รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีเนื้อหาของการนำเสนอของการวิจัย จากต้นน้ำได้แสดงถึงวิธีการเลี้ยงหนอนไหมอีรี่ด้วยมันสำปะหลังจนได้ตัวดักแด้และรังไหม ส่วนกลางน้ำได้นำเสนอถึงวิธีการนำเอารังไหมไปผลิตเป็นเส้นไหมอีรี่ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของไหมอีรี่ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอทั้งในแบบอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมโรงงานสปันซิลด์ พร้อมทั้งวัตถุดิบดักแด้ตัวหนอน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนปลายน้ำได้นำเสนอถึงผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมอีรี่ที่เป็นผ้าไหมอีรี่ทอมือย้อมสีธรรมชาติ ที่มีความสวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผ้าไหมอีรี่สปันซิลด์ ซึ่งผลิตโดยบริษัท สปันซิลด์เวิลด์ โดยใช้วัตถุดิบจากรังไหมอีรี่ ซึ่งให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีความสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ จนกระทั่งปัจจุบันมีความต้องการรังไหมอีรี่มากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารไหมอีรี่นั้น รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ ได้นำผลงานวิจัยด้านอาหารไหมอีรี่ จัดแสดงเมนูเปิปพิสดาร เช่น ดักแด้ไหมอีรี่รสกระเพรากรอบ ดักแด้ไหมอีรี่รสลาบ ต้มยำรสกรอบ และที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมและสื่อมวลชนอย่างมาก ได้แก่ ซาลาเปาไส้ดักแด้ไหมอีรี่ พิซซ่าหน้าดักแด้ไหมอีรี่ และเค้กอีสานอินเตอร์ ที่ใช้วัตถุดิบประกอบอาหารจากตัวไหมอีรี่ โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน นำผลงานวิจัยออกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2556 และรศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ ยังได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ให้สัมภาษณ์ พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารจากตัวไหมอีรี่ในข่าวเช้า วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำหรับงานวิจัยไหมอีรี่นั้น ได้นำไปจดอนุสิทธิบัตรตำรับอาหารไหมอีรี่ไปแล้ว 12 อนุสิทธิบัตร เครื่องจักรผลิตเส้นไหมอีรี่ 8 อนุสิทธิบัตร กำลังจดอนุสิทธิบัตรด้านเครื่องสำอาง 4 อนุสิทธิบัตร และผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 10 ผลิตภัณฑ์ ... [31/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1280 people like this