8484
โครงการเก็บเบี้ยเกษตร รุ่นที่ 2 (31 ส.ค. - 1 ก.ย.2556)

ia

  • ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ... [02/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
911 people like this