9589
คณะเกษตรฯ มข. จัดมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ เชิญเอกราชฑูตร่วมชมและชิม

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติยิ่งใหญ่ เอกราชฑูตประเทศนิวซีแลนด์และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านป่าไม้ FAO ชมและชิมอาหารของประเทศที่ร่วมแสดงอาหารพื้นเมืองประจำชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations :FAO) และ สำนักงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ(สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ มีตัวแทนประเทศจากทวีปอัฟริกา เอเซีย และแปซิฟิก จำนวน 20 ประเทศ พร้อมกลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมแสดงอาหารพื้นเมืองประจำชาติ รวมกว่า 70 ร้าน โดยได้รับเกียรติจากท่าน H.E. Tony Lynch เอกราชฑูตจากประเทศนิวซีแลนด์ และ Mr. Patrick Durst เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านป่าไม้ จาก FAO เยี่ยมชมและชิมอาหารพื้นเมืองประจำชาติของประเทศที่ร่วมแสดง มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 2,000 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ณ ลานหญ้าอาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร การนำใช้อาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์: Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security กล่าวว่า ทาง สพร. ได้สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2556 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้ผ่านคัดเลือก 16 คน จาก 16 ประเทศ แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองของบางประเทศ ทำให้ต้องสละสิทธิ์ไม่เข้าร่วม โดยเหลือผู้เข้ารับการอบรม 13 คน จาก 13 ประเทศ ซึ่งการเรียนการสอนเน้นแบบเป็นโมดูล โดยเน้นการศึกษาในภาคสนามแล้วนำไปอภิปรายในห้องอบรม และเพื่อให้การฝึกอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น ทางคณะกรรมการจึงได้จัดงาน มหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติ ขึ้น โดยมีประเทศที่เข้าร่วมออกร้าน 20 ประเทศ พร้อมทั้งกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอีก 50 กลุ่ม รวมเป็น 70 ร้าน โดยประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ พม่า อินโดนีเซีย เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ ลิเบีย เลโซโท มาดากัสการ์ อุสเบกิซสถาน มัลดีฟ จีน ไทย ลาว บอสวานา กัมพูชา อินเดีย เวียดนาม ไนจีเรียและญี่ปุ่น ได้นำเสนออาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและชิมกันอย่างพอใจ และกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มาร่วมงานก็ได้มีการสาธิตและให้ชิมพร้อมได้จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของกลุ่มอีกด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้จัดการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน H.E. Tony Lynch เอกราชฑูตจากประเทศนิวซีแลนด์ และ Mr. Patrick Durst เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านป่าไม้ จาก FAO เยี่ยมชมและชิมอาหารพื้นเมืองประจำชาติของประเทศที่ร่วมแสดง ซึ่งแต่ละประเทศก็มีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานที่แตกต่างกันไป พร้อมกันนี้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มาร่วมออกร้านก็ได้สาธิตการทำเมนูอาหารต่างๆทั้งให้ชิมฟรีและจำหน่ายด้วย เช่น หลามไก่ ไอศกรีมข้าวฮางพันธุ์ลืมผัว อ่อมหน่อไม้ ยำหน่อไม้บงหวาน คำลูกจันทร์ตะโก ข้าวเกรียบหูช้าง ข้าวหลามเลิศรส ข้าวแตนพันหน้า ส้มปลาชะโด อ่อมหน่อไม้นางดิน ส้มปลา ไส้กรอกหมู ข้าวฮางงอกส่งออก ผักปลอดสารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงตัวแทนจากคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องทางอาหารก็ได้ร่วมออกร้าน สาธิตอาหารทั้งชิมฟรีและจำหน่ายเช่นกัน และสำหรับท่านที่พลาดไม่ได้เข้าชมและชิมอาหารนานาชาติในครั้งนี้ รอไว้พบกันใหม่ในปีหน้า” สำหรับรายชื่อผู้เข้าอบรมนานาชาติ หลักสูตร “การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์ :Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” จำนวน 13 คน จาก 13 ประเทศ ประกอบด้วย 1) Ms. Wei Li จีน 2) Mrs. Suraiya Khatun บังคลาเทศ 3) Mrs. Maneo Veronica Jone เลโซโท 4) Mr. Rajeshwar Silwal เนปาล 5) Mr. Shukhrat Narkulovich Isakulov อุซเบกิสถาน 6) Ms. Menisa A. Antonio ฟิลิปปินส์ 7) Mr. Ibrahim Sharafeldin Barka ลิเบีย 8) Mr. H G H Jkeerthirathne ศรีลังกา 9) Ms. Lakoharimanitra Rakotomanga มาร์ดากัสกา 10) Mr. Zaw Naing พม่า 11) Mr. Ibrahim Zakaiyya มัลดีฟ 12) Mrs. Siti Rahimma อินโดนีเซีย และ 13) Ms. Nipa Semmee ประเทศไทย ... [26/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
827 people like this