9039
นศ.คณะเกษตรฯ มข.เพิ่มความรู้ใหม่ ดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน

ia

  • ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 คน เข้าทัศนศึกษา เยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น โดยมีคุณจิตลัดดา ไชยะโม เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ให้การต้อนรับ แนะนำให้ความรู้และพาชมห้องปฏิบัติการ ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ กล่าวว่า การเยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็น ได้รู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณธาตุ โลหะหนัก สารประกอบ ตรวจ DNA GMOs ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปุ๋ย น้ำ อากาศ ผัก ผลไม้ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากพืชและสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของเสียและน้ำทิ้ง เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิเคราะห์ดินและพืช (Soil and plant analysis, 132422) ทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน อาทิ ICP-MS, GC, HPLC, LC-MS และระบบควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ นอกจากนั้นนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงงานบริการอีกหลายด้าน เช่น การวิเคาระห์สารพิษตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร คุณจิตลัดดา ไชยะโม กล่าวว่า การเยี่ยมชมและดูงานที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การดูงานห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานที่สุดของประเทศไทย ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถให้บริการด้านการสุ่มตรวจและรับรองสินค้า ให้คำปรึกษาระบบคุณภาพ เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์ รวมทั้งให้คำปรึกษาห้องปฏิบัติการเรื่องการสอบเทียบภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 117/4 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 Telephone: (66) 0 4324 7704-7 Fax: (66) 0 4324 7703 ... [23/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1191 people like this