9570
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.อบรมผลิตมะลินอกฤดูให้เกษตรกรบ้านศิลา จ.ขอนแก่น

ia

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ และ อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จัดฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การจัดการผสมผสานเพื่อเพิ่มการผลิตมะลิในฤดูหนาว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะลิและไม้ดอกบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 58 คน พร้อมรับฟังปัญหาการปลูกมะลิและไม้ดอกของเกษตรกรที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ กล่าวว่า มะลิเป็นไม้เด็ดดอกที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเป็นไม้มงคล มีกลิ่นหอม ใช้บูชาพระ และเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ โดยการลงสำรวจพื้นที่พบว่า ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งผลิตมะลิส่งขายและร้อยมาลัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างยาวนาน แต่มักเกิดปัญหาการผลิตในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากผลผลิตมะลิลดน้อยลง และมีอาการกลีบดอกเป็นสีม่วง ทำให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ วิธีการแก้ปัญหาทางหนึ่งคือ การใช้เทคนิคการบำรุงต้น ตัดแต่งกิ่ง และใช้สารเร่งดอกในกลุ่มของฮอร์โมนพืชและธาตุอาหารพืช อาทิ ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ซึ่งมีผลช่วยเร่งการแตกตาของกิ่งใหม่ได้ โดยจำเป็นต้องให้ในระยะเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งองค์ความรู้ในส่วนนี้ คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการถ่ายทอดไปแล้วบางส่วน และคาดว่าอีกบางส่วนจะได้นำไปปรับใช้เป็นโจทย์ในการทำการทดลองและวิจัย เพื่อหาทางในการแก้ปัญหาของเกษตรในท้องที่ ก่อนที่จะนำมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรอีกครั้งหนึ่งต่อไป ... [22/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1051 people like this