6391
คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ รวมใจปลูกกัลปพฤกษ์เป็นสักขี 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “รวมใจปลูกกัลปพฤกษ์เป็นสักขี 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข.” ณ บริเวณถนนระหว่างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ และแฝลตป่าดู่ หมู่บ้านสีฐาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย ... Link [03/10/2013]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
738 people like this