6345
อาจารย์ชาวต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • Dr. Robert Kemerait และDr. John Sherwood จากภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ. ดร. สนั่น จ่อกล่อยและคณาจารย์สาขาพืชไร่และสาขาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ และนำเสนอสัมมนาเรื่อง โปรแกรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ซึ่งนำเสนอโดย Dr. John Sherwood หัวหน้าภาควิชาโรคพืช และเรื่องงานวิจัยโรคถั่วลิสง ซึ่งนำเสนอโดย Dr. Robert Kemerait ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสาขาพืชไร่ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ... [03/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
650 people like this