5444
โครงการเพ้นต์รักกับน้องผู้ด้อยโอกาส

ia

  • ทางคณาจารย์และนักศึกษาสาขากีฏวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรมดีดีคืนแก่สังคมกับน้องผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ. บ้านเมตตา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 โดยทางสาขาฯ ได้ทำการเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของจากบุคลากรทั้งคณะเกษตรศาสตร์ มียอดรวมจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น 7,300 บาท รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค และเครื่องนุ่งห่มอีกมาย กิจกรรมหลักในวันนั้นนอกจากการจัดเลี้ยงไอศครีมแล้วทางคณาจารย์และนักศึกษายังร่วมแรงร่วมใจสอนน้องๆผู้ติดเชื้อเพ้นต์ภาพต่างๆลงบนกระเป๋าผ้าอีกด้วย ทางสาขาฯ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวคณะเกษตรศาสตร์ทุกท่านที่ร่วมมอบโอกาสดีดีเหล่านี้คืนสู่สังคม ... [05/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
789 people like this