8754
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ia

  • คณบดีและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยครั้งนี้เป็นการดำเนินงานส่วน Result & Discussions ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งต่อยอดจากการอบรมครั้งที่แล้วที่จังหวัดอุดรธานี ... [11/11/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ / ฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์
930 people like this