4560
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 2557 ครั้งที่ 2/2556

ia

  • เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 2557 ครั้งที่ 2/2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/11/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
341 people like this