5240
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ia

  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30-12.00 น. ... [04/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
529 people like this