6701
กิจกรรม 50 กีฏสัมพันธ์

ia

  • เนื่องด้วยสาขาวิชากีฏวิทยาร่วมกับศิษย์ปัจจุบัน ได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวกีฏวิทยาภายใต้ชื่อ 50 กีฏสัมพันธ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ลานเรียนรู้หมวดหม่อนไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ที่จบไปแล้วแต่ละรุ่นและศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ของสาขาฯ ... [17/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขากีฏวิทยา / สาขากีฏวิทยา
885 people like this