7028
คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ ให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาได้มีกิจกรรมแนะนำบุคลากรใหม่ การจับสลากรางวัลของขวัญปีใหม่ และบุคลากรอาวุโสได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นบรรยากาศแห่งความสุข ต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2557 ... [28/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
629 people like this