8288
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน มอดินแดงเกมส์

ia

  • เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส์) เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
828 people like this