7938
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาแบดมินตัน มอดินแดงเกมส์

ia

  • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส์) มอบเหรียญรางวัลเหรียญเงินและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
793 people like this