6826
นักศึกษาเกษตร ฯ จิตอาสาร่วมมือชุมชนจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2556

ia

  • ระหว่างวันที่ 11 - 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ชุมนุมอาสาเกษตร สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชาวบ้านขุนด่าน และโรงเรียนบ้านขุนด่าน ได้จัดโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านการเกษตรให้ประชากรในชนบทที่ประกอบอาชีพการเกษตรและ ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย คุณพ่อเชิดชัย ฐานะ กำนันตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานทั้งในพิธีทั้งเปิดและปิดค่าย นอกจากนี้ยังมี นายวรายุทธ บุษราคัม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนด่าน และคณะครู นักเรียน ชาวบ้านขุนด่าน ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยมี คณาจารย์ บุคลากร เกษตรกร นักเรียนและนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาฯในครั้งนี้ ... [04/02/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
990 people like this