7821
นักศึกษาคณะเกษตร ฯ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ia

  • เมื่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 255 6ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดตกแต่งขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ในโอกาสนี้ขบวนแห่กระทง ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ... [02/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายสมโชค เพ็งลี / นายสมโชค เพ็งลี
1128 people like this