7123
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยของไก่พื้นเมืองและทดสอบชิมเนื้อไก่ลูกผสม

ia

  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้เชิญคุณกณพ สุจิฆะระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด มาร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยของไก่พื้นเมืองและร่วมชิมไก่ลูกผสมต่างสายพันธุ์และอายุต่างกัน เช่น 1) PsBoiler x ไข่มุกอีสาน 2) Ps Boiler x สร้อยเพชร เป็นต้น โดยการชิมไก่นั้น ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ได้เกีรยติจาก 1)รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) 2) รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูรณ์(รองผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) 3)คุณกณพ สุจิฆะระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด 4)รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 5)รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย 6)รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ (นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัมนาฯ) 7)ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัมนาฯ) ร่วมชิมไก่ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในงานวิจัยในด้านไก่พื้นเมืองต่อไป ... [11/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กฤษดา / กฤษดา
781 people like this