8668
คณบดีเจรจาความร่วมมือทางวิชาการพร้อมนำทีมผู้บริหารและนักศึกษาร่วมดูงานมหาวิทยาลัย Southwest ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ia

 • เมื่อวันที่ 18-24 เมษายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดี และ ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Southwest ณ มณฑล Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Faculty of Animal Science และ Faculty of Agronomy and Biotechnology โดยมี คณบดีทั้งสองคณะ (Prof Huang, Animal Science, และ Prof Wang, Agronomy) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
  ในการนี้ได้นำทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์จากภาควิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาประมง และภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาชาพืชไร่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ตามข้อตกลงความร่วมมือในปัจจุบัน ซึ่งนศ.ทั้ง 6 จะอยู่ฝึกเพิ่มเติมประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยนี้ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และ โดยทางอาจารย์ 3 ท่านและนศ. 6 คนจากทาง Chongqing จะมาที่คณะเกษตรศาสตร์ ประมาณเดือน กรกฎาคม ที่จะถึงนี้
  ในโอกาสนี้ ทางทีมผู้บริหาร ยังมีโอกาสได้เยี่ยมเยียน Dr.Wangjian ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จากภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2556 โดยทาง Dr.Wangjian และครอบครัวได้ให้การต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะในการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆให้กับทางคณะเกษตรศาสตร์เป็นอย่างดี
  การเจรจาสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ ได้มีการขยายผลการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากระดับปริญญาตรี สู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีระยะเวลาการแลกเปลี่ยนในแต่ละฝ่ายอย่างน้อย 6 เดือน โดยเน้นการเพิ่มประสบการณ์งานวิจัยและการสร้างผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยจะเริ่มที่หลักสูตรสัตวศาสตร์เป็นลำดับแรก และวางแผนขยายผลสู่สาขาอื่นๆต่อไป ... [02/05/2014]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
876 people like this