7175
นักวิจัยศูนย์เครือข่ายฯ (ไก่พื้นเมือง) เตรียมชิ้นเนื้อเพื่อทำการทดลอง...

ia

  • เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) พร้อมด้วยนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้เตรียมชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจวัดคุณภาพความนุ่นเนื้อของเนื้อไก่ลูกผสมและไก่พื้นเมือง (Shearforce and Water holding capacity) อายุ 8 สัปดาห์ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับประกอบการทำงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการเนื้อ ตึก8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [18/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
687 people like this