5336
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องสมุด

ia

  • วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องสมุดคณะฯ ให้เป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศ สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และนำมหาวิทยาสัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ... [02/07/2014]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
471 people like this