6403
กองสื่อสารองค์กรมาสัมภาษณ์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อทำวีดีทัศน์นำเสนอเรื่องไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้จดทะเบียนพันธุ์กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คุณอภิฉัตร มณีจักร จากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพบ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เพื่อขอข้อมูลการทำวีดีทัศน์เผยแพร่สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้จดทะเบียนพันธุ์กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ไก่ไทยพันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50, ไก่ไทยพันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50, ไก่ไทยพันธุ์สร้อยเพชร เคเคยู 50 และ ไก่ไทยพันธุ์สร้อยนิล เคเคยู 50 ซึ่งสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯได้พัฒนาให้เป็นสายพันธุ์ที่เด่นทั้งในด้านการให้เนื้อ เด่นในการให้ไข่สูง และเด่นทั้งให้เนื้อและการให้ไข่ที่สูง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มบุคคลหรือเกษตรกรที่สนใจจะนำไปใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองที่กล่าวมา ทั้งนี้จะมีการจัดการแฉลงข่าวสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ได้จดทะเบียนพันธุ์ ในโอกาสถัดไป ... [31/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
596 people like this