6769
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสนอชื่ออธิการบดี คนที่ 11

ia

  • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น. คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสนอชื่ออธิการบดี คนที่ 11 อย่างคึกคัก ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในเวลา 15.00 น. ก็ได้มีการนับคะแนน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก ... [12/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
522 people like this