5755
บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด เข้าปรึกษางานด้านการวิจัยไก่พื้นเมืองและร่วมชิมไก่พื้นเมืองลูกผสมต่างสายพันธุ์และอายุต่างกัน

ia

  • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด โดยคุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คุณกณพ สุจิฆะระ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น เข้าปรึกษางานด้านการวิจัยไก่พื้นเมืองและร่วมชิมไก่พื้นเมืองลูกผสมต่างสายพันธุ์และอายุต่างกัน เช่น 1) ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 ระดับเลือด 100% N 2) ไก่ไทยสายพันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50 ระดับสายเลือด 50% N 3) ไก่ไทยสายพันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50 ระดับสายเลือด 50% N และ4)ไก่Thai Broiler ระดับสายเลือด 25% N การชิมเนื้อไก่พื้นเมืองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับความชอบของเนื้อไก่พื้นเมืองสายเลือดต่างๆ และเพื่อพัฒนางานวิจัยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้าน Commercial เวลา 14.00-15.00 น. ทางบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงานฟาร์มทดลองเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และศึกษาเรื่องราวประวัติพันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าของไก่พื้นเมือง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงประสบการณ์ รวมทั้งรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และผศ.ดร.สจี กัณหาเรียงร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นมีความสนใจในเรื่องราวของประวัติสายพันธุ์เป็นพิเศษ เนื่องจากชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญในเรื่องนี้และเป็นการสร้างมูลค่าให้เนื้อไก่พื้นเมืองที่ใช้ทำอาหารได้อีกด้วย จากนั้น เวลา 15.00-17.00 น. ได้ร่วมชิมเนื้อไก่พื้นเมืองลูกผสมต่างสายพันธุ์และอายุต่างกัน เช่น 1) ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 ระดับเลือด 100% N 2) ไก่ไทยสายพันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50 ระดับสายเลือด 50% N 3) ไก่ไทยสายพันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50 ระดับสายเลือด 50% N และ4)ไก่Thai Broiler ระดับสายเลือด 25% N โดยใช้เชฟจากประเทศญี่ปุ่นมาทำอาหารจากไก่พื้นเมืองด้วยวิธีการย่างบนเตาไฟฟ้า เพื่อวัดระดับความชอบของเนื้อไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ที่ต่างกันและระดับสายเลือดที่ต่างกัน ซึ่งวิธีการปรุงนั้นจะใช้แค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้น ... [12/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
526 people like this