7627
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับนักเรียนจากค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับนักเรียนจากค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ในกิจกรรม “Campus Tour” เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ และ นางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดู และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกผลไม้และผักนานาชนิด ที่ปลูกในศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อีกด้วย ... [29/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
703 people like this